Verta žinoti

Kanapių istorija ir faktai 

Kanapės (lot. Cannabis) neabejotinai yra pirmieji Lietuvos kultūriniai augalai. Beveik visose Narvos kultūros Šventosios vidurinio neolito (3500–3000 m. pr. Kr.) gyvenvietėse rasta net kelių rūšių kanapių grūdų ir pluošto virvelėms bei lynams vyti. Šiam tikslui dar buvo naudojamos dilgėlės, kadagiai, karklai, liepų karna – audiniams, o linas - lydimų augalas į rytų Pabaltijį atkeliavo kartu su lydimine žemdirbyste gerokai vėliau - tik žalvario amžiaus pradžioje. Akmens amžiaus dirvos buvo užliejamose pievose.

Laukinės kanapės randamos vakarų Sibiro upių pakrantėse ir slėniuose, ten, laidžiuose, puvenomis turtinguose dirvožemiuose, užliejamose lankose – geriausiai tinkamose augimvietėse - kanapių sąžalynai, be abejonės, turėjo būti pirmykščiai. Dera priminti, kad upių įlankos, santakos, ežerų pakrantės buvo būdingos Lietuvos mezolito ir neolito gyvenviečių vietos. Kanapės tradiciškumą tvirtina ir tautosakos, ir etnolingvistiniai tyrimai.

XVII a. atliktų botaninių tyrimų daugelis europietiškas (sativa) ir indiškas (indica) kanapes dėl itin skirtingo narkotinio ir medicininio poveikio laikė skirtingomis rūšimis, nors tie skirtumai greičiausiai tėra klimato ir priežiūros rezultatas. Jau aptartas skirtingas žemės ūkio augalų paplitimas neolitinėje Europoje verčia manyti gana ilgai egzistavus tam tikrą kultūriškai ir biologiškai nulemtą variantinį regioniškumą. Jis pabrėžtinas ir pasaulines kanapių rūšis kultūriniu ir geografiniu požiūriu skirstant į:

1. Laukinės

2. Šiaurinės

3. Paprastos (rusiškos)

4. Kaukazinės

5. Pietinės (itališkos)

6. Kiniškos ir jos porūšiai

7. Amerikietiškos

8. Indiškos

Iki šiol taksonomijoje ir viešojoje erdvėje paplitęs kanapių skirstymas į tris savybėmis besiskiriančius porūšius:

  1. C.ruderalis (laukinė, šiukšlyninė)
  2. C.sativa (sėjamoji)
  3. C.indica (indiškoji).

Visą XIX–XXI a. laikotarpį vyksta nesibaigianti botanikų kova tarp monotipinės (vienos rūšies) ir politipinės (kelių rūšių) kanapės taksonominio skirstymo teorijų šalininkų. Klasikinė taksonomija nepajėgia atsakyti į kanapės klasifikacijos ir evoliucijos klausimus, todėl nustatyti įvairiai „porūšiais, varitetais ar formomis“ apibūdinamų C. sativa ir C. indica giminystės ryšius galima tik pasitelkiant pažangiausius molekulinius genetinius ir audinių tyrimo metodus.

Istoriškai Kanapės klestėjimo amžius Lietuvoje - XV–XVIII a. Tada jos buvo daugiausiai auginamos, o kanapių aliejus ir pluoštas XVII a. netgi intensyviausiai eksportuojamas. Tarpukario Lietuvoje išėjo linų prekybos įstatymas, o sovietų valdžia išvis uždraudė kanapių auginimą Baltijos regione. Viena priežasčių lėmusių kanapės „tremtį“ iš Vakarų kaimynystėje esančių teritorijų į Rusijos ir Vidurinės Azijos gilumą galėjo būti šaltojo karo tikrovė, kai strateginę reikšmę turintis augalas turėjo būti perkeltas į saugesnius regionus.

Nepopuliari kanapės tema ir po 1990 metų; kanapės auginimą asmeninėms namų reikmėms uždraudusį ir perspektyvią pramonės šaką sunaikinusį sovietinį įstatymą Lietuvos Vyriausybė sugebėjo atšaukti tik praėjus dvidešimčiai metų po nepriklausomybės atgavimo. Nepaisant šių dalykų, tyrimų rezultatai rodo ne tik intensyvų kanapės naudojimą draudimų laikotarpiais, bet ir tai, kad sėjamoji kanapė išlieka svarbia lietuvių kultūros dalimi ir dvidešimt pirmajame šimtmetyje; nepaisant etnologijoje vyraujančių „stereotipų“, kanapės iki šiol vartojamos maistui, vaistams, naudojamos kaip natūralus sodo ir daržo kenkėjų repelentas bei kitoms reikmėms. Sumenko tiktai tekstilinis šio augalo potencialas, tačiau vėlgi: ar taip atsitiko ne dėl gana dirbtinai XX–XXI a. visuomenėje palaikomos „lino šalies“ vizijos?

Petkevičius R. Lietuviškos kanapės tradiciškumo klausimas: tarpdalykinė analizė // Tautosakos darbai 54 .- 2018 .- http://www.llti.lt/failai/TD54_internetui-207-234.pdf 

Verta Žinoti

Šiek tiek faktų apie Kanapes

Kanapės stiebai turi daug celiuliozės. Todėl dar viena labai svarbi kanapių panaudojimo sritis yra popieriaus gamyba. Pirmasis, Kinijoje išrastas ir pagamintas, popierius buvo iš kanapių. JAV Nepriklausomybės deklaracija taipogi surašyta ant kanapinio popieriaus.

Iš šio augalo yra daug lengviau išgauti celiuliozę, nei iš medienos, be to, sunaudojama daug mažiau kenksmingų chemikalų, todėl kanapių popieriaus fabrikai daug mažiau nuodija aplinką. Pats popierius gaunamas švaresnis, baltesnis ir stipresnis. Miškui iki kirtimo užaugti reikia ne mažiau 60 metų. O kanapių derlių tropinio klimato juostose galima imti kad ir tris kartus per metus.

Spalių panaudojimas energijos gamybai padidina celiuliozinių pluoštinių augalų naudingumą ir remia
energijos transformaciją iš tradicinės energijos į energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Spaliai gali būti sudeginami tiesiog perdirbimo gamykloje arba gali būti papildomas pajamų šaltinis juos parduodant.

Kanapių biomasės šiluminė vertė yra 11,6-18,6 MJ/kg, su labai mažu pelenų kiekiu ir maža sieros emisija.

Iš kanapių galima gauti 10 kartų daugiau metanolio nei iš javų.

Iš kanapių galima gauti 4 kartus daugiau celiuliozės nei iš to paties miško ploto, tai leistų saugoti medžius malkoms.

Kanapinis kuras dega švariai, o deginant naftos produktus išsiskiria siera.

Kanapinio kuro naudojimas prisideda prie globalinio atšilimo mažinimo.

Kanapės užaugina labai daug biomasės (apie 10 tonų per 4 mėnesius). Biomasė gali būti paverčiama metanu,
etanoliu arba gazolinu.

Lenkijoje, Natūralių pluoštų ir medicininių augalų institute atlikti tyrimai rodo, jog kanapių spalių energinė vertė yra apie 17-18 MJ/kg sausos medžiagos.

Šis augalas dėl didelio biomasės derliaus ir didelės šiluminės vertės (apie 19 MJ/kg, lenkų duomenimis) gali būti puikus šaltinis energijos gamybai.

Yra šaltinių, teigiančių, jog šilumine verte 1,5 t. kanapių stiebų prilygsta 1 t. vidutinės kokybės anglies. Tokiu būdu,
kanapių stiebai iš 1 ha energetine verte prilygsta 11 t. anglies.

Privalumas yra ir tai, jog kanapės yra vienmetis augalas, užaugantis be cheminių priežiūros priemonių bei po
auginimo paliekantis geros būklės dirvą.